1. Poklon bon vrijedi 3 mjeseca od datuma kupnje.
  2. Poklon bon se kupuje na ime, promjenu imena može zatražiti imatelj bona u poslovnici u Ilici 49, u poslovnici Štefanovečkoj 10 ili mailom na bon@cute.hr
  3. Kupac može kupovati sa Poklon bonovima robu iz cjelokupnog asortimana Društva bez ograničenja.
  4. Poklon bonom može se platiti cjelokupan iznos računa ili djelomičan iznos računa
  5. Ukoliko iznos na Poklon bonu nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodajno mjesto prihvaća.
  6. U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti Poklon bona, Kupac nema pravo na povrat novca.

Poklon bon se može iskoristiti u našim buticima u Ilici 49 i Štefanovečkoj 10 ili telefonskim pozivom na 097 7417219 za kupnju na daljinu.

Poklon bon uvjeti

OBVEZE DRUŠTVA

Za Društvo obveza s naslova Poklon bonova nastaje u trenutku kada kupac Poklon bona uplati vrijednost Poklon bona. Na Poklon bonu se upisuje broj Poklon bona. Ispunjenje potraživanja iz Poklon bona može zahtijevati njen donositelj (imatelj).

Obveza Društva s osnova Poklon bona prestaje kada Društvo primi Poklon bon kao sredstvo plaćanja za robu, protekom roka valjanosti Poklon bona ili ako Poklon bon postane nevaljan iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima.

Društvo ne odgovara za gubitak Poklon bona te se u slučaju gubitka, uništenja ili isteka roka valjanosti Poklon bona ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

Društvo neće Imatelju Poklon bona izvršiti povrat novca za vrijednost Poklon bona..

Na Poklon bon sa definiranim iznosima nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati.

Društvo može odbiti ispunjenje obveze iz Poklon bona, ako utvrdi da je Poklon bon krivotvoren ili da je rok trajanja istekao ili da je Poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj.

PRAVA IMATELJA POKLON BONA

Ispunjenje obveze s naslova Poklon bona može zahtijevati donositelj Poklon bona za vrijeme trajanja roka Poklon bona u butiku Društva u Ilici 49 i Štefanovečkoj 10 ili telefonskim pozivom na 097 7417219 za kupnju na daljinu.

Rok iskorištenja Poklon bona je 3 (tri) mjeseca od dana kupnje Poklon bona.

Poklon bon glasi na ime te je prenosiv uz zahtjev Kupca, koji se može podnijeti usmeno u trgovini ili emailom na bon@cute.hr

Poklon bonovi se mogu kupiti u neograničenim količinama.

Kupac može kupovati sa Poklon bonovima robu iz cjelokupnog asortimana Društva bez ograničenja.

Poklon bonom može se platiti cjelokupan iznos računa ili djelomičan iznos računa

Ukoliko iznos na Poklon bonu nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodajno mjesto prihvaća.

U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti Poklon bona, Društvo neće vratiti ostatak iznosa.

Jedan račun se može platiti s više Poklon bonova.

OSTALE ODREDBE

Kupac Poklon bona prihvaća ove Opće uvjete i pravila korištenja Poklon bona sa danom kupnje Poklon bona.

Opći uvjeti poslovanja s Poklon bonovima vrijede od dana donošenja i objavljeni su na internetskoj stranici Društva na adresi www.cute.hr, te u svim prodajnim mjestima Društva u Republici Hrvatskoj.

Društvo pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjet, odnosno ukidanja daljnje prodaje Poklon bonova u svakom trenutku, uz obavezu da imateljima omogući da istu iskoriste do njihovog roka valjanost

Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Opći uvjeti  stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.