Naravno, prilikom unošenja podataka za narudžbu imate opciju "Želim R1 račun". Sve što je potrebno je ispuniti sve podatke o vašoj ordinaciji ili poduzeću.