Cute Zagreb d.o.o.

Ilica 49, (na galeriji)

Štefanovečka cesta 10

OIB: 92353011206
IBAN: HR4223600001102382401
MBS: 080877219
VAT ID: HR92353011206
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR4223600001102382401
BIC (SWIFT) code: ZABAHR2X 

Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital: 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti